Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 06:30–18:30. 

 

Rühmad on 2017-2018  õppeaastal avatud: 

1. september - 31. jaanuar 2017

Kullalinnud ja Sirtsukesed     6:30–17:30

  Õnnelinnud ja Siidisabad:   7.3018:30

Värvukesed     7:30–17.30

Siisikesed       7:00–17:30

 

1. veebruar -  31. mai 2018

Õnnelinnud ja Sirtsukesed   6:30–17:30

Kullalinnud ja Sirtsukesed 7:3018:30

Värvukesed   7:30–17.30

Siisikesed      7:00–17:30

 

Päevakava

Kõiki lapsi ootame lasteaeda planeeritud õppekasvatustegevuste ajaks 9:00, hommikusöögi soovijaid kella 8:30.

Kõik päevad sisaldavad mängulisi õppetegevusi, mis koosnevad erinevatest osadest:

  • kuulamine ja kõnelemine; 
  • vaatlemine ja uurimine;
  • võrdlemine ja arvutamine ;
  • lugemine ja kirjutamine ja selle eeltöö;
  • või kunstiline tegevus (voolimine, joonistamine, kleepimine, meisterdamine).

Õues käiakse iga päev - õpitakse tundma loodust, mängitakse, tehakse lihtsamaid töid, tegeletakse spordiga, käiakse õppekäikudel, ekskursioonidel jne. Lisaks toimub nädalas 2 muusika - ja 2 liikumistegevust (saalis või õues) ning koolieelikutel üks kord nädalas folklooriring.

Huviringina tegutseb asutuses jalgpallitrenn (4-7 aastastele lastele). Treeneriks Rain Põldme.